COMPOSITING

Każdy materiał wideo zanim trafi do odbiorcy musi zostać poddany tzw. postprodukcji.

W zakres tych działań wchodzą:
usuwanie niechcianych elementów kadru, manipulowanie kolorami i innymi elementami sfilmowanego świata tak, aby otrzymać pożądany efekt, ale także łączenie warstw wideo w tym kluczowanie greenscreen czy wreszcie łączenie materiału wideo z wygenerowanymi elementami 3D i 2D. Tym zajmuje się compositing artist.

Poniżej przykłady realizacji poddanych procesowi postprodukcji