COMPOSITING

Każdy materiał wideo zanim trafi do odbiorcy musi zostać poddany tzw. postprodukcji.
Jednym z najczęstszych procesów postprodukcyjnych jest compositing.

W zakres tych działań wchodzą:
usuwanie niechcianych elementów kadru, manipulowanie kolorami i innymi elementami sfilmowanego świata tak, aby otrzymać pożądany efekt, ale także łączenie warstw wideo w tym kluczowanie greenscreen, łączenie materiału wideo z wygenerowanymi elementami 3D i 2D czy wreszcie połączenie warstw obrazu generowanego w całości komputerowo (CGI). Tym zajmuje się compositing artist.

W zasadzie nie mam w swoim demo realizacji, w której proces compositingu nie został by użyty.